Isotalus, Pekka Sakari

Viestinnän professori
Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunta
Tampereen yliopisto

KOULUTUS

Filosofian tohtori
1996, Jyväskylän yliopisto
Puheviestintä

Filosofian lisensiaatti
1993, Jyväskylän yliopisto
Puheviestintä

Filosofian kandidaatti
1990, Jyväskylän yliopisto
Puheviestintä pääaine

Pedagoginen opettajakoulutus
1999, Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Johtamisen erikoisammattitutkinto, JET
2010, Tampereen ammatillinen aikuiskoulutuskeskus

DOSENTUURIT

– Poliittisen viestinnän dosentti, Jyväskylän yliopisto, Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos, 2002
– Puheviestinnän dosentti, Jyväskylän yliopisto, Kieli- ja viestintätieteiden laitos, 2002-
– Puheviestinnän dosentti, Helsingin yliopisto, Digitaaliset ihmistieteet, 2001-

TYÖTEHTÄVÄT

Tampereen yliopisto, Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunta
– Puhe

viestinnän professori, 2005-
– Professori, tutkijakollegium, Yhteiskuntatutkimuksen instituutti 2010-2011

Helsingin yliopisto, Puhetieteiden laitos
– Puheviestinnän yliopistonlehtori, 2002-2005

Helsingin kauppakorkeakoulu, Center for Knowledge and Innovation Research
– tutkimustiimin johtaja 2000-2002

Jyväskylän yliopisto, Viestintätieteiden laitos
– Puheviestinnän lehtori 1999-2002
– Puheviestinnän professori (ma.) 1998-2000
– Puheviestinnän assistentti 1995-1998
– Puheviestinnän lehtori (ma.) 1997-1998
– Puheviestinnän yliassistentti (ma.) 1996-1997

Oulun yliopisto, Suomen ja saamen kielen ja logopedian laitos
– Puheopin lehtori 1993-1995

Jyväskylän yliopisto, Viestintätieteiden laitos
– Kansainvälisen tutkijatapaamisen kollokviosihteeri 1994
– Puheviestinnän assistentti (ma.) 1991
– Puheviestinnän lehtori (ma.) 1991
– Puheviestinnän assistentti (ma.) 1990
– Puheviestinnän päätoiminen tuntiopettaja 1990
– Tutkimusamanuenssi 1989

Keski-Suomen työvoimapiiri
– Tiedotus- ja koulutusharjoittelija 1989

Yleisradio
– Radioavustaja Radio Keski-Suomessa 1988-89
– Radio- ja televisioinstituutin tuntiopettaja 1988-89

Tuntiopetusta
– Useita kymmeniä kursseja ja luentoja erilaisissa organisaatioissa ja oppilaitoksissa vuodesta 1987-

TUTKIMUSRAHOITUS JA TUTKIMUSTYÖN OHJAUS- JA JOHTAMISKOKEMUS

 • Toimittajien ja juontajien televisioesiintyminen: muutos 30 vuodessa ja tulevaisuuden suuntaviivat. Henkilökohtainen tutkimuskausi, (75 000 €), 2022-2023, Helsingin Sanomain säätiö
 • Käy pöytääni, vieras! Päivälliset naapuridialogia edistämässä. Projektin johtaja (153 500 €), 2018-2023, Koneen säätiö
 • Politiikan henkilöityminen hybridimediassa – eduskuntavaalit 2019. Projektin johtaja, (105 400 €), 2020-2022, Åkerlundin mediasäätiö
 • Twitter suomalaisten pörssiyritysten johtajien viestintävälineenä. Projektin johtaja, (25 000 €), 2018-2019, Liikesivistysrahasto
 • Poliitikon mediaesiintyminen muuttuvassa toimintaympäristössä. Säätiöiden professoripoolin rahoitus, (27 000 €), 2015-2016, Suomen Kulttuurirahasto
 • Live-twiittaminen vaalikeskusteluissa – Kansalaiskeskustelun uusi muoto? Projektin johtaja, (50 000 €), 2015-2016, Helsingin Sanomain säätiö
 • Vuorovaikutus professionaalisissa viestinsuhteissa. Projektin johtaja, (339 000 €), 2009-2012, Suomen Akatemia
 • Johtajuuden haasteet medioituvassa politiikassa. Projektin johtaja, (150 000 €), 2009-2010, Helsingin Sanomain säätiö
 • Väitöskirjojen ohjaus: 7 väitöskirjaa
 • Lisensiaattitöiden ohjaus: 2 lisensiaatintyötä
 • Vastaväittäjänä: 3 väitöskirja
 • Väitöskirjan esitarkastaja: 7 väitöskirjaa
 • Tällä hetkellä ohjauksessa: 13 tohtoriopiskelijaa

MUUT AKATEEMISET ANSIOT

 • Tieteellisen neuvottelukunnan jäsen, Kunnallisalan kehittämissäätiö, 2022–
 • Toimituskunnan jäsen, ProComma Academic, 2022–
 • Hallituksen jäsen, ProCom – Viestinnän ammattilaiset ry, 2021-
 • Toimituskunnan jäsen, Frontiers in Communication, Culture and communication, 2020-
 • Puheenjohtaja, Julkaisufoorumi paneeli 17, Tieteellisten seurain valtuuskunta 2014-2021 , (kyseisen paneelin varapuheenjohtaja 2011-2013)
 • Puheenjohtaja, Puheviestinnän tieteellinen yhdistys Prologos ry, 2016-2018
 • Puheenjohtaja, Opetustaitotoimikunta, Viestintätieteiden tiedekunta, Tampereen yliopisto 2018
 • Yksikön varajohtaja, Viestinnän, median ja teatterin yksikkö, Tampereen yliopisto, 1.1.2013-31.7.2015
 • Tutkinto-ohjelmavastaava, Journalismin ja viestinnän tutkinto-ohjelma, Viestinnän, median ja teatterin yksikkö, Tampereen yliopisto 2014-2015
 • Tiedeneuvoston jäsen, Tampereen yliopisto 2011-2014 ja 2019-2022
 • Jatkokoulutuksesta vastaava professorija jatkokoulutustoimikunnan puheenjohtaja,Viestinnän median ja teatterin yksikkö, Tampereen yliopisto 2011-2013
 • Chair of the Section for Interpersonal Communication and Social Interaction, ECREA (European Communication Research & Education Association), 2008-2012, (vice-chair 2007-2008)
 • Johtaja, Viestintätieteiden tohtoriohjelman, 2007-2011
 • Järjestelytoimikunnan puheenjohtaja, The 1st Autumn Conference of Interpersonal Communication and Social Interaction, 2009
 • Päätoimittaja, Prologi – puheviestinnän vuosikirja, 2007-2008, Toimituskunnan jäsen 2009
 • Toimituskunnan jäsen, Mediatutkimuksia-sarja, Tampere University Press, 2007-2010
 • Johtoryhmän jäsen, Viestintätieteiden yliopistoverkosto, 2003-2009
 • Puheenjohtaja, tutkijankoulutuksen ohjausryhmän, Viestintätieteiden yliopistonverkosto 2004-2006
 • Järjestelytoimikunnan puheenjohtaja,  Viestinnän tutkimuksen päivät 2005
 • Johtoryhmän jäsen, tiedottaja, Puheviestinnän tieteellisen yhdistys Prologos ry., 1995-1998
 • Toimituskunnan jäsen, Tiedotustutkimus lehti, 1994-1996
 • Palkinto: Listening Research Award, International Listening Association, 2016.
 • Arvioija, The Danish Research Council for Independent Research, 2014
 • Professuurin arvioija: Puheviestinnän professori, Jyväskylän yliopisto 2015, 2021; Auburn University, School of Communication and Journalism 2015
 • Dosentuurin arvioija: Vaasan yliopisto 2019, Itä-Suomen yliopisto 2014, Jyväskylän yliopisto 2008, Tampereen yliopisto 2004.
 • Vieraileva toimittaja: Empedocles: European Journal for the Philosophy of Communication 1/2011, Puhe ja kieli 3/2005
 • Arvioijan tieteellisissä lehdissä: Frontiers in Communication, Participation, Political Communication, Journal of International Communication, Journal of Contemporary European Studies, Medical Hypotheses, Studies in Higher Education, European Journal of Communication, Journalism, International Journal of Press/Politics, Journalism Studies, BMC Medical Education, Javnost-The Public, Communication Quarterly, Nordicom Review, Lähde, Prologi, Media & Viestintä, Lähikuva, Politiikka, Tiedotustutkimus.

YHTEISKUNNALLISET LUOTTTAMUSTEHTÄVÄT

 • Tulevaisuustaajuus-työpajamenetelmän kehittäjäryhmän jäsen 2020, Sitra
 • Tuomaristot: ProCom Vuoden viestintäpalkinnot raati 2016, Kaskas media Liikutu tiedosta – tiedeviestintäpalkinto esiraati 2016
 • Asiantuntijajäsen Median ihmiskuva -jaostossa, Tasa-arvoasian neuvottelukunta, Sosiaali- ja terveysministeriö 2002-2003.