VERTAISARVIOIDUT ARTIKKELIT

Kakko, K. & Isotalus, P. 2023. Interpersonal dynamics of fame: celebrity discourses in commercial music artist’s romantic relationships. Celebrity Studies (Published online: 22 Mar 2023).

Ala-Kortesmaa, S., Paatelainen, L., Isotalus, P., Kujala, J. & Jussila, J, 2022. Miten johtajuutta viestitään? Suomalaiset toimitusjohtajat Twitterissä [How is leadership communicated? Finnish CEOs on Twitter]. Hallinnon tutkimus 41(4), 344–358.

Järvinen, V. Isotalus, P. 2022. Äänivaikutelmat ja sukupuolen moninaisuus FPS-pelien ääniviestimissä. Pelitutkimuksen vuosikirja 2022, 4–26.

Rikkonen, L. & Isotalus, P. 2022. Twitter-diplomatiasta. Ulkopolitiikan ammattilaiset julkisen diplomatian viestijöinä [On Twitter Diplomacy: Foreign Policy Professionals as the Communicators of Public Diplomacy]. Prologi 18(1), 6–26.

Nieminen, E., Kannasto, E. & Isotalus, P. 2022. Pormestariehdokkaiden imagot sosiaalisessa mediassa [Images of the mayoral candidates in social media]. Focus Localis 50(3), 46–66.

Peltola, M., Isotalus, P., & Åstedt-Kurki, P. 2022. The Critical Incident Technique (CIT) in studying health care professional–patient communication. The Qualitative Report, 27(9), 1868-1889.

Isotalus, P. 2022. The Finnish “Famous Five” in Television Interviews: Cultural Characteristics of Party Leaders’ Response Style. In O. Feldman (Ed.), Adversarial Political Interviewing: Worldwide Perspectives During Polarized Times. Spinger, pp. 209–226.

Rikkonen, L., Isotalus, P. & Haukkala, H. 2022. Listening in a Masspersonal Context: Examining Professional Diplomats’ Interaction Involvement on Twitter. International Journal of Listening.
https://doi.org/10.1080/10904018.2022.2065276

Paatelainen, L., Kannasto, E. & Isotalus, P. 2022. Functions of hybrid media: How parties and their leaders use traditional media in their social media campaign communication. Frontiers in Communication 6:817285.

Rikkonen, L., Isotalus, P. & Haukkala, H. 2022. Places for identification in the blame game: An exploration of rhetorical diplomacy in a U.S.–China Twitter clash. International Journal of Communication 16, 1260-1281.

Peltola, M., Isotalus, P., & Åstedt-Kurki, P. 2021. Tyypin 2 diabetesta sairastavien kokemukset vuorovaikutuksen merkityksestä omahoitoon kytkeytyvässä yhteistyössä. Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti, 58(4).

Kuuluvainen, V., Virtanen, I. & Isotalus, P. 2021. Mediated immediacy during virtual dinners between strangers. Human Communication & Technology 2(1), 37-55.

Kuuluvainen, V, Virtanen I., Rikkonen L. & Isotalus, P. 2021. Testing an immersive virtual environment for decreasing intergroup anxiety among university students: an interpersonal perspective. International Journal of Emerging Technologies in Learning 16 (16), 202-220.

Ala-Kortesmaa, A., Paatelainen L., Isotalus P., Kujala J.& Jussilainen J., 2021. Tweeting CEOs, opinion leadership, and the social capital of companies. In P. Schneckenleitner, W. Reitberger & A. Brunner-Sperdin  & A. Haller (Eds.), Conference proceedings trends in business communication 2020. Spinger Gabler, pp. 103-128.

Isotalus, P. 2021. Coverage of Straight vs. Gay Spouses of Candidates in Newspapers during the Finnish Presidential Election. Women & Language 44 (1), 101-128.

Rotola-Pukkila, M. & Isotalus, P. 2021. Ystävyyttä vai illuusiota? Parasosiaalisen suhteen näkyminen seuraajien viesteissä sosiaalisen median vaikuttajalle. Lähikuva 34(2-3), 95-110.

Isotalus, P. 2020. Johtajien viestintä ja arvostuksen rakentaminen Twitterissä [Leaders’ communication and building of esteem in Twitter]. In H. Jalonen, N. Helander & L. Mäkelä (Eds.), Arvostustalous  – kuinka arvostus rakennetaan ja rakentuu digiyhteiskunnassa [Economy of esteem – how esteem is built and constructed in digital society]. Tampere: Vastapaino, p. 169-191.

Kuuluvainen, V., Virtanen I. A., Rikkonen, L. & Isotalus, P. 2020. Päivälliset vieraan kanssa: Parasosiaalinen kohtaaminen immersiivisessä virtuaaliympäristössä. Prologi – Puheviestinnän vuosikirja 2020. Jyväskylä: Prologos, p. 44-57.

Peltola, M. & Isotalus, P. 2019. Competing Discourses of Professional-patient Relationships in Type 2 Diabetes Management. Health Communication 35 (14), 1811-1820

Artkoski, M, Hyvärinen, M.-L., Gerlander, M. & Isotalus, P. 2019Lääkäreiden kielteiset emootiot ja ammatillisuus huonojen uutisten kertomisessa [Negative emotions and professionalism of physicians in telling the bad news]. In M. Tammelin & K. Otonkorpi-Lehtoranta (eds.), Työelämän tutkimuspäivät 2018. Kestävä tuottavuus ja inhimillinen työelämä. Tampere: Työelämän tutkimuskeskus, p. 33-45.

Peltola, M., Isotalus, P. & Åstedt-Kurki, P. 2018. Patients’ interpersonal communication experiences in the context of type 2 diabetes care. Qualitative Health Research, 28 (8)1267-1282

Isotalus, P. & Paatelainen, L. 2018. Livetviittaminen vaalikeskustelusta – Miten puolueiden puheenjohtajia arvioidaan? [Live-tweeting on televisised electoral debate – How party leaders are evaluated?] In P. Isotalus, J. Jussila & J. Matikainen (eds.), Twitter viestintänä. Ilmiöt ja verkostot [Twitter communication. Phenomena and networks]. Tampere: Vastapaino, p. 90-110.

Isotalus, P., Jussila, J. & Matikainen J. 2018. Twitter viestintänä ja sosiaalisen median ilmiönä [Twitter as communication and social media]. In P. Isotalus, J. Jussila & J. Matikainen (eds.), Twitter viestintänä. Ilmiöt ja verkostot [Twitter communication. Phenomena and networks]. Tampere: Vastapaino, p. 9-30.

Kääriäinen, J., Isotalus, P. & Thomassen, G. 2016. Does public criticism Erode trust in the police? The case of Jari Aarnio in the Finnish news media and its effects on the public’s attitudes towards the police. Scandinavian Studies in Criminology and Crimes Prevention 17 (1), 70-85.

Mäkelä J., Isotalus P. & Ruoho I. 2015. The ball is in the women’s court. The portrayal of Finnish women as political leaders in newspapers. In J. Wilson & D. Boxer (Eds.), Discourse, Politics and Women as Global Leaders. Amsterdam: John Benjamins Publishing, p. 293-314.

Aho T. & Isotalus P. 2015. Symbolisen konvergenssin teoria Twitter-tutkimuksen välineenä: tapaus #nokia [Symbolic convergence theory in researching Twitter: Case #nokia]. Media & Viestintä 38 (3), 112-127.

Ala-Kortesmaa S. & Isotalus P.  2015. Relational tensions and professionally optimal listening in the legal communication context: Finnish judges’ perceptions of their own listening. Studies in Communication Sciences 15 (1), 133–142.

Ala-Kortesmaa S. & Isotalus P. 2015. Dimensions of professional listening competence in the legal context. International Journal of the Legal Profession 21 (2), 233-253.

Ala-Kortesmaa S. & Isotalus P. 2015. Professional Listening Competence Promoting Well-Being at Work in the Legal Context. International Journal of Listening 29 (1), 30-49.

Kuuluvainen, V. & Isotalus P 2015. Communigating to change communication: Alcoholics’ romantic partners’ mutual-aid group attendance in relation to communication with their alcoholic partners. Iowa Journal of Communication 47 (1), 4-27.

Kuuluvainen V. & Isotalus P. 2015. Words and Beyond: Members’ Experiences of the Supportive Communication and Helping Mechanisms of Al-Anon Groups. Journal of Groups in Addiction & Recovery 10 (3), 204-223.

Isotalus P. & Almonkari M. 2014. Mediatization and political leadership: Perspectives of the Finnish newspapers and party leaders. Journalism Studies 15 (3), 289-303.(Published also in J. Strömbäck & F. Esser (eds.) Making sense of mediatized politics: theoretical and empirical perspectives. London: Routledge, p. 47-61.)

Isotalus P. &  Almonkari M. 2014. Political Scandal Tests Trust in Politicians : The Case of the Finnish Minister Who Resigned Because of His Text Messages. Nordicom Review 35 (2), 3-16.

Koponen J., Pyörälä E. & Isotalus P. 2014.Communication Skills for Medical Students. Results From Three Experiential Methods. Simulation & Gaming 45 (2), 235-254.

Ala-Kortesmaa S. & Isotalus P. 2014. Relational tensions and optimal listening in the communication relationships of American and Finnish legal professionals. Journal of Intercultural Communication Research. 43 (3), 173-193.

Kuuluvainen V. & Isotalus P. 2014. Supporting others – Supporting oneself: Members’ evaluations of supportive communication in Al-Anon mutual-aid groups. Studies in Communication Sciences 14 (1), 45-53.

Virtanen I. & Isotalus P. 2014. Talking troubles with Finnish men: meaningful context of ”supportive silence”. NORMA: International Journal for Masculinity Studies 9 (2), 111-125.

Virtanen I., Isotalus P. & Shaughan A. K. 2014. “Offer no readymade solutions”: Men’s support provision in specific episodes with an upset friend. Studies in Communication Sciences 14 (1), 54-60.

Isotalus P., Ala-Kortesmaa S., Gerlander M., Hyvärinen M.-L., Koponen J. & Välikoski T.-R. 2013. Alakohtainen vuorovaikutuskoulutus lääkärin, farmaseutin ja juristin professioissa [Communication education in the professions of pharmacist, physician and lawyer]. Prologi. Puheviestinnän vuosikirja 2013, 9, 7-28.

Jännes E., Isotalus P. & Rantala L. 2013. Hiljaisesta tiedosta kuuluvaksi viestintäosaamiseksi : Esitutkimus puheterapeutin toiminnan lähtökohdista [From tacit knowledge to audible communication competence: A preliminary study of the starting points of speech therapists’ practice]. Puhe ja kieli 33 (4), 139-152.

Kuuluvainen V. & Isotalus P. 2013. Communication of support in mutual-aid group meetings for alcoholics’ friends and relatives. Nordic Research on Alcohol and Drugs 30 (5), 425-443.

Virtanen I. & Isotalus P. 2013. A clear mirror on which to reflect: Beneficial supportive communication in Finnish men’s friendship. Qualitative Communication Research 2 (2), 133-158.

Gerlander M., Kivinen T., Isotalus P. & Kettunen T. 2013. Potilaan osallistuminen lääkehoidosta keskustelemiseen. Tutkiva hoitotyö 11 (2), 14-21.

Almonkari, M. & Isotalus, P. 2012. Two perspectives on the communication skills of political leaders. International Journal of Strategic Communication 6 (3), 246-267.

Hyvärinen M.-L., Tanskanen P., Katajavuori N. & Isotalus P. 2012. Evaluating the use of criteria for assessing profession-specific communication skills in pharmacy. Studies in Higher Education 37 (3), 291-308.

Koponen J., Pyörälä E. & Isotalus P. 2012. Comparing three experiential learning methods and their effect on medical students’ attitudes to learning communication skills. Medical Teacher 34 (3), e198-e207.

Virtanen I. & Isotalus P. 2012. The essence of social support in interpersonal communication. Empedocles: European Journal for the Philosophy of Communication 3 (1), 25-42.

Isotalus, P. 2011. Analyzing presidential debates: Functional theory and Finnish political communication culture. Nordicom Review 32 (1), 31-43.

Isotalus, P. & Almonkari M. 2011. Current trends in political communication and criteria for political leaders: Percpectives of Finnish press and party leaders. In E. De Blasio, M. Hibberd & M. Sorice (eds.) Leadership and new trends in political communication. Roma: Luiss, Centre for Media and Communication Studies Massimo Baldini, p. 111-122.

Koponen, J., Pyörälä, E. & Isotalus, P. 2011. A comparison of medical students’ perceptions of three experiental methods. Health Education 111 (4), 296-318.

Koponen, J., Pyörälä, E. & Isotalus, P. 2011. ”On tärkeää kuunnella potilasta tarkkaan ja myös osoittaa se” -lääketieteen opiskelijoiden itsearvioidut oppimistulokset kolmessa ryhmässä [It is important to listen to the patient carefully and also to show it” -Self evaluated learning results of medical students in three groups]. Prologi, puheviestinnän vuosikirja. Prologos: Jyväskylä, p. 7-24.

Isotalus, P. 2010. Cultural perspective on the analyses of interaction in presidential debates. Comparing two models. The Forensic of Pi Kappa Delta 95 (2), 1-18.

Hyvärinen, M.-L., Tanskanen, P., Katajavuori, N. & Isotalus, P. 2010. A Method for Teaching Communication in Pharmacy in Authentic Work Situations. Communication Education 59 (2), 124 — 145.

Koponen, J., Pyörälä, E. & Isotalus, P. 2010. Teaching interpersonal communication competence to medical students through Theatre in Education. Communication Teacher, 24 (4), 211-214.

Gerlander, M & Isotalus, P. 2010. Professionaalisten viestintäsuhteiden ääriviivoja [Outlining the communicational features of professional relationships]. Puhe ja kieli 30 (1), 3–19.

Koponen, J., Pyörälä, E. & Isotalus, P. 2010. Lääketieteen opiskelijoiden näkemyksiä työpajateatterista [Finnish medical students’ perceptions of the suitability of the theatre in education (TIE) method for learning interpersonal communication competence]. Puhe ja Kieli 30 (1), 21-40.

Kuuluvainen, V. & Isotalus, P. 2010. Skitsofreniaa sairastavan puheviestintä vanhempien näkökulmasta [The interpersonal communication of an adult child with schizophrenia from a parent’s perspective]. Puhe ja kieli 30 (1), 41-55.

Virtanen, I. & Isotalus, P. 2009. Miesten tukea antava viestintä eroavalle ystävälle [Men’s supportive communication for divorced friend]. In A. Kääriäinen, J. Hämäläinen & P. Pölkki (eds.), Ero, vanhemmuus ja tukeminen [Divorce, parenthood and supporting]. Helsinki: Lastensuojelun keskusliitto, p. 224-253.

Isotalus, P. 2009. Gender and interface agents in the on-line news. Communications 34 (1), 39-53.

Wilkins, R. & Isotalus, P. 2009. Finnish speech culture. In R. Wilkins & P. Isotalus (eds.) Speech culture in Finland. Lanham: University Press of America, p. 1-16.

Isotalus, P. 2009. Agreement and disagreement in focus: A cultural perspective on televised election debates. In R. Wilkins & P. Isotalus (eds.) Speech culture in Finland. Lanham: University Press of America, p. 191-208.

Hyvärinen, M.-L., Tanskanen, P., Katajavuori, N. & Isotalus, P. 2008. Feedback in patient counselling training – Pharmacy students’ opinions. Patient Education and Counseling 70, 363-369.

Mönkkönen, J., Pyörälä, E. & Isotalus, P. 2007. Medical students’ perceptions of simulated patient interviews with amateur actors. Drama 44 (4), 20-25.

Isotalus, P. 2007. Presidentinvaalien 2006 juonenkäänteet ja kampanjan ominaispiirteet [Plots and characteristics of campaign in presidential election 2006]. In P. Isotalus & S. Borg (eds.) Presidentinvaalit 2006 [Presidential election 2006]. Helsinki: WSOY, p.10-31.

Tiittula, L., Nuolijärvi, P. & Isotalus, P. 2007. Halosen ja Niinistön esiintymistyylit television vaalikeskusteluissa [Communication styles of Halonen and Niinistö in televisio election debates]. In P. Isotalus & S. Borg (eds.) Presidentinvaalit 2006 [Presidential election 2006]. Helsinki: WSOY, p.155-177.

Isotalus, P. & Aarnio, E. 2006. A model for televised election discussion: The Finnish multi-party system perspective. Javnost – The Public 13 (1), 61-71.

Isotalus, P. & Aarnio, E. 2005. Medioidun vaalikeskustelun malli [A model for mediated election discussion]. Puhe ja kieli 25 (3), 155-170.

Finstad, M. & Isotalus, P. 2005. Näkökulmia poliitikon viestintäosaamiseen [Perspectives on the communication competence of politician]. Prologi, Puheviestinnän vuosikirja 2005. Jyväskylä: Prologos, p.12-30.

Laarni, J., Isotalus, P., Kojo, I. & Kärkkäinen, L. 2003. Reading news from a pocket computer: An eye-movement study. In D. Harris, V. Duffy, M. Smith, & C. Stephanidis (eds.), Human – Centred Computing: Cognitive, Social and Ergonomic Aspects – Volume 3 of the Proceedings of the 10th International Conference on Human-Computer Interaction (HCI International 2003), Crete, Greece, 22-27 June (pp. 492 – 496). Mahwah, New Jersey: Lawrence Erlbaum.

Isotalus, P. & Muukkonen, H. 2002. Animated agent immediacy and news services with handheld computers. Communication Quarterly 50 (1): 78-92.

Isotalus, P. 2001. Presidential campaigning in Finland and Americanization. World Communication 30 (2): 5-23.

Aarnio, E., Jäkälä, M., Hoffrén, J. & Isotalus, P. 2001. Poliittisen toiminnan uusilla foorumeilla. Teknologiavälitteisyys edistäjä vai estäjä? [New forum for political actions: considering the role of technology] Tiedotustutkimus 24 (3), 4-18.

Aarnio, E. & Isotalus, P. 2000. Miten presidentti on tehty? [How is the president made?]. In P. Isotalus & E. Aarnio (eds.) Presidentti 2000. Mistä vaalit on tehty? Jyväskylä: SoPhi, p. 5-21.

Isotalus, P. 2000. Tunteita ja reaktiota televisiossa. Ahon ja Halosen nonverbaalinen viestintä [Emotions and reactions in television. Nonverbal communication of Aho and Halonen]. In P. Isotalus & E. Aarnio (eds.) Presidentti 2000. Mistä vaalit on tehty? Jyväskylä: SoPhi, p. 155-173.

Isotalus, P. 1998. Television as a context of performance. Communications. The European Journal of Communication Research 23 (2): 189-209.

Isotalus, P. 1998. Viestintätieteet integroituvat viestintäkasvatuksessa [Communication Studies integrate in communication education]. Kasvatus 29: 224-231.

Isotalus, P. & Valo, M. 1995. Televisioystävyyttä ja radiorakkautta. Parasosiaalinen suhde suomalaisittain [Television friends and radio love – A report on Finnish parasocial relationships]. Tiedotustutkimus 18: 64-74.

Isotalus, P. 1994.Ystävyyttä kuvaruudun läpi. Katsaus parasosiaalisen suhteen tutkimuksiin [Friendship through screen – A review of the parasocial relationship research]. Tiedotustutkimus 17: 24-32.

Pörhölä, M., Isotalus, P. & Ovaskainen, T. 1993. Communication-elicited arousal in public speaking, small group and dyadic contexts: comparisons of change in heart rate. Communication Research Reports 10:29-37.

MUUT TIETEELLISET ARTIKKELIT

Isotalus, P. 2022. Minne menet ja mistä tulet medioitu vuorovaikutus? [Where do you go where do you come from mediated interaction?] Prologi 18(1), 50-56.

Isotalus, P. 2022. Vuorovaikutus osaaminen sosiaalisessa medissa [Communication competence in social media]. In S.-T. Murumäki & H. Haapamäki-Niemi (Eds.) Yhdessä – Näkökulmia vuorovaikutuksen oppimiseen ja opetukseen. Äidinkielen opettajain liiton vuosikirja 2022. Äidinkielen opettajain liitto.

Nieminen, E. & Isotalus, P. 2022. Digitaalinen akateeminen johtajuus – Yliopistorehtorit Twitterissä. Tieteessä Tapahtuu 40(1), 6–11.

Isotalus, P. 2021. Vuorovaikutus sosiaalisessa mediassa [Interaction in social media]. In A. Ryynänen (Ed.) Luottamushenkilön käsikirja 2021. Tallinn: UNIpress,  pp. 459-476.

Eloranta, A. & Isotalus, P. 2016. Vaalikeskustelun aikainen live-twiittaaminen – kansalaiskeskustelun uusi muoto? [Live-tweeting during televised election debate – new form of public discussion?] In K. Grönlund & H. Wass (eds.) Poliittisen osallistumisen eriytyminen. Eduskuntavaalitutkimus 2015 [The Differentation of Political Participation. Finnish National Election Study 2015]. Helsinki: Oikeusministeriö, pp. 138-158.

Gerlander, M., Hyvärinen, M.-L. & P. Isotalus 2010. Relationaalinen näkökulma työelämän vuorovaikutussuhteisiin [Relational perspective on communication relationships of working life]. Työelämän tutkimuspäivät 2009. Työn ja elämän laatu. Työelämän tutkimuspäivien konferenssijulkaisuja 1/2010. Työelämän tutkimuskeskus. Yhteiskuntatutkimuksen instituutti pp. 931-931. Tampereen yliopisto, Tampere.

Isotalus, P. & Mäki, E. 2009. Tiedon rooli puheviestinnän oppimisessa: Tapaustutkimus opiskelijoiden kokemuksista [Role of knowledge in learning of speech communication: A case study of students’ experiences]. In M. Almonkari & P. Isotalus (eds.) Akateeminen puheviestintä. Kuinka opettaa puheviestintää yliopisto-opiskelijoille? Helsinki: Finn Lectura, p. 25-35.

Koivuoja, H. & Isotalus, P. 2009. Yliopistosta valmistuneiden näkemyksiä työelämän puheviestinnästä ja saamastaan puheviestinnän opetuksesta [Graduates’s views of speech communication in working life and its teaching in univeristies]. In M. Almonkari & P. Isotalus (eds.) Akateeminen puheviestintä. Kuinka opettaa puheviestintää yliopisto-opiskelijoille? Helsinki: Finn Lectura, p. 138-165.

Gerlander, M., Hyvärinen, M.-L., Almonkari, M. & Isotalus, P. 2009. Mitä ja miten puheviestinnän opintojaksoilla opetetaan? [What is it taught in speech communication courses, and how?]. In M. Almonkari & P. Isotalus (eds.) Akateeminen puheviestintä. Kuinka opettaa puheviestintää yliopisto-opiskelijoille? Helsinki: Finn Lectura, p. 8-24.

Isotalus, P. 2005. To study speech or communication in speech communication? In A.-M. Laukkanen & J.-P. Puro (eds.) 30 years of existence. Tampereen yliopisto. Puheopin laitoksen raportteja 3/2005, p. 96-104.

Isotalus, P. 2004. Valmius rakastua tietokonepersoonaan [Ability to love to computer personality]. In U. Paunonen & J. Suominen (eds.) Digirakkaus. Kulttuurituotannon ja maisematutkimuksen laitoksen julkaisuja II, p. 87-96.

Räsänen, P., Isotalus, P. & Saari, T. 2004. Millaisia uutispalveluita mobiilipäätelaitteisiin halutaan? [What kind of news services is it wanted to mobile devices?] Tiedepolitiikka 29 (1): 43-54.

Isotalus, P., Palosaari, A. & Muukkonen, H., 2003. Links with the past: Reading news from PDA and comparing it to other media. Nordicom Review 24 (1): 55-62. (Published also in Nordicom Information 24(1): 49-56.)

Isotalus, P. & Muukkonen, H., 2002. How do users of PDA’s react to an animated human character in online news? CKIR Working Papers 2. Helsinki: Helsingin kauppakorkeakoulu.

Isotalus, P. 2000. Puheviestinnän teorioiden opettaminen [Teaching theories of speech communication]. In M. Valo (ed.) Nykytietoa puheviestinnän opetuksesta. Jyväskylän yliopiston viestintätieteiden laitoksen julkaisuja 20. p.182-205.

Isotalus, P. 1998. Election debate is always news: The reports of political television programs in Finnish newspapers. Nordicom Information 20 (4): 49-56.

Isotalus, P. 1998. Television performance as interaction. Nordicom Review 19 (1): 175-183.

Isotalus, P. 1998. Johdanto: poliittinen viestintäkulttuuri lähtökohtana [Introduction: Political communication culture as starting point]. In P. Isotalus (ed.) Kaveri vai peluri: poliitikko mediassa. p. 7-17.

Isotalus, P. 1998. Euroehdokkaat kotisivuillaan [Eurocandidates on their homepages]. In P. Isotalus (ed.) Kaveri vai peluri: poliitikko mediassa. p. 152-171.

Isotalus, P. 1998. Epilogi: jännitteinen poliittisen viestinnän kenttä [Epilogue: dialects in the field of political communication]. In P. Isotalus (ed.) Kaveri vai peluri: poliitikko mediassa, p. 241-258.

Liimatainen, T. & Isotalus, P. 1998. Päivi ja Paavo saivat toisensa. Mitä aikakauslehdet kertovat instituution mennessä naimisiin? [Päivi and Paavo got each other. What do magazines write about when an institute get married?] In P. Isotalus (ed.) Kaveri vai peluri: poliitikko mediassa. p. 230-240.

Pörhölä, M., Sallinen, A. & Isotalus, P. 1997. Culture as communication context. Finnish cultural characteristics in political television programs. In J. L. Owen (ed.), Context and communication behavior. Reno, NV: Context Press, p. 425-444.

Isotalus, P. 1996. Vaalikeskustelu ylittää uutiskynnyksen – Mitä sanomalehdet kirjoittavat television vaaliohjelmista? [An election debate on television is newsworthy – What do newspapers write about political television programs?] Politiikka 38: 229-239.

Isotalus, P. 1995. Friendship through screen – review of parasocial relationship. Nordicom-Review 1/1995, p. 59-64. (Published also in Nordicom-Information nr. 2/1995, p.31-36.)

Isotalus, P. 1995. Suomalaisessa puhekulttuurissa monikulttuurinen televisio [Multicultural television in Finnish speech culture]. In L. Salo-Lee (ed.), Kieli & kulttuuri oppimisessa ja opettamisessa. Jyväskylän yliopisto. Viestintätieteiden laitoksen julkaisuja 12, p. 69-80.

Isotalus, P. 1995. Mitä esiintymistaito on? Puhetaiteen, yleisöpuheen ja mediaesiintymisen yhteisiä piirteitä etsimässä [What are performance skills? Looking for shared features of oral interpretation, public speaking, and media performance]. In M. Valo (ed.), Haasteita puheviestinnän opetukseen. Jyväskylän yliopisto. Viestintätieteiden laitoksen julkaisuja 14, p.83-98.

Isotalus, P. & Pörhölä, M. 1994. Mikä presidenttiehdokkaiden televisioesiintymisessä kiinnostaa nuoria? [What makes a presidential television debate interesting to young people?] Politiikka 36: 271-282.

Isotalus, P. 1990. Onko toimittajan televisioesiintymisellä merkitystä? [How should a television journalist perform?] Tiedotustutkimus 13:39-45.

KIRJAT

Isotalus, P., Jussila, J. & Matikainen, J.  (eds.) 2018. Twitter viestintänä. Ilmiöt ja verkostot [Twitter communication. Phenomena and networks]. Tampere: Vastapaino.

Isotalus, P. 2017. Mediapoliitikko [Media politician]. Helsinki: Gaudeamus.

Isotalus, P. & Rajalahti, H. 2017. Vuorovaikutus johtajan työssä [Interaction in leaders’ work]. Helsinki: Alma Talent.

Wilkins, R. & Isotalus, P. (eds.) 2009. Speech culture in Finland. Lanham: University Press of America.

Almonkari M. & Isotalus P.  (eds.) 2009. Akateeminen puheviestintä. Kuinka opettaa puheviestintää yliopisto-opiskelijoille? [Academic speech communication. How can speech communication be taught to university students?]. Helsinki: Finn Lectura.

Isotalus, P. & Borg, S. (eds.) 2007. Presidentinvaalit 2006 [Presidential election 2006]. Helsinki: WSOY.

Isotalus, P. & Aarnio, E. (eds.), 2000. Presidentti 2000. Mistä vaalit on tehty? [President 2000. What is election made about?] Jyväskylä: SoPhi.

Isotalus, P. (ed.), 1998. Kaveri vai peluri: poliitikko mediassa [Pal or player: Politician in media]. Jyväskylä: Atena.

Isotalus, P. 1996. Toimittaja kuvaruudussa. Televisioesiintyminen vuorovaikutuksen näkökulmasta [Presenter on screen. Television performance as interaction]. Jyväskylä Studies in Communication 5. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto.

Isotalus, P. (ed.) 1994. Puheesta ja vuorovaikutuksesta [About speech and interaction]. Jyväskylän yliopisto. Viestintätieteiden laitoksen julkaisuja 11.

MUUT JULKAISUT

Okkonen, H. & Isotalus, P. 2020. Jotain vanhaa ja jotain uutta – Puheviestinnän opintojakson nykytilanne yliopistotutkintojen kieli- ja viestintäopinnoissa. Prologi – Puheviestinnän vuosikirja 2020. Jyväskylä: Prologos, 74-79.

Isotalus P. & Eklund M. 2012. Kun Sauli kohtasi Paavon – Onko television vaalikeskusteluissa muuttunut mikään? [When Sauli met Paavo – Is anything changed in elections debates?]. Journalismikritiikin vuosikirja 2012 / Media & Viestintä 35 (1), 47-53.

Isotalus P. & Hargie O. 2012. Introduction. Empedocles : European Journal for the Philosophy of Communication 3 (1), 3-6.

Isotalus, P. 2006. Puheviestintä tietona [Speech communication as knowledge]. Prologi. Puheviestinnänvuosikirja 2006: 72-81.

Isotalus, P. 2005. Rising to the challenge. Developing research in speech communication at the department of speech communication and voice research. In A.-M. Laukkanen & J.-P. Puro (eds.) 30 years of existence. Tampereen yliopisto. Puheopin laitoksen raportteja 3/2005, p. 117-120.

Isotalus, P., Räsänen, P. & Saari, T. 2003. Mobiiliuutiset kämmentietokoneissa [Mobile news in PDA]. Tietoyhteys 4/03: 34-35.

Isotalus, P. 1997. Häpeällinen televisioesiintyminen [Shameful television performance]. Tiedotustutkimus 20:83-85.

Isotalus, P. 1995. Medioitu puheviestintä nyt [Mediated speech communication now]. In P. Häkkinen, R. Koivunen, K. Mehto & T. Rajamäki (ed.), Kaje vuosikirja -95. Espoo: Logonomit ry. ja Suomen Lausujain Liitto ry., p. 37-41.

Isotalus, P. 1994. Puhutaan mediassa: Puheviestinnän ja mediakasvatuksen integrointia [Let’s talk in the media. Integrating speech communication and media education] In V. Eskola & T. Lukkarinen (eds.) Kieli on, sopii sanoa. Äidinkielen opettajain liiton vuosikirja XL. Helsinki: ÄOL, p. 63-70.

Isotalus, P. & Kalavainen, S. 1992. Puhelinauttaja voi kehittää taitojaan koulutuksella [Telephone helpers can develop their skills through training]. Sosiaaliturva 80:12-13.