Päätutkimusalueeni ovat tällä hetkellä poliittinen viestintä ja vuorovaikutus sosiaalisessa mediassa. Tutkin myös teknologiavälitteistä vuorovaikutusta, johtamisviestintää sekä esiintymistä ja suomalaista puheviestintää.

Poliittinen viestintä. Tutkimuksissani olen tarkastellut poliittista viestintää monista eri näkökulmista. Olen kertonut kokoavasti näistä tutkimuksista kirjassani Mediapoliitikko (2017). Parhaillaan on käynnissä tutkimusprojekti poliitikkojen viestinnästä sosiaalisen mediassa. Olemme tarkastelleet esimerkiksi poliitikkojen ja kansalaisten välistä vuorovaikutusta vaalien alla. Aikaisemmissa tutkimuksissani olen keskittynyt esimerkiksi poliittiseen johtajuuteen. Paljon olen tutkinut myös television vaalikeskusteluja. Niitä olen tarkastellut sekä yksittäisten ehdokkaiden että katsojien näkökulmasta.

Vuorovaikutus sosiaalisessa mediassa. Parhaillaan tutkin, miten poliitikot ovat käyttäneet sosiaalisesta mediaa kampanjoissaan eduskuntavaaleissa 2019 ja kuntavaaleissa 2021. Erityisesti tarkastelun kohteena on poliitikkojen ja kansalaisten välinen vuorovaikutus. Aikaisemmin olen tutkinut suomalaisten yritysjohtajien Twitter-viestintää sekä live-tviittaamista vaalikeskustelujen aikana. Olemme toimittaneet myös kirjan Twitter viestintänä. Ilmiöt ja verkostot (2018).

Teknologiavälitteinen vuorovaikutus. Nykyisessä projektissamme tutkimme, miten kulttuurienvälistä oppimista voidaan toteuttaa teknologiavälitteisesti ja miten toisilleen monella tavalla vieraat ihmiset tutustuvat toisiinsa teknologian välityksellä. Aikaisemmin olen tietokoneen ja käyttäjän välisestä vuorovaikutuksesta tarkastellut sitä, miten käyttäjät reagoivat agenttiin eli tietokoneessa näkyvään ihmishahmoon ja hänen viestintäänsä. Olen myös tutkinut parasosiaalisia suhteita sekä perinteisessä että sosiaalisessa mediassa.

Johtamisviestintä. Olen tarkastellut, miten suomalaiset yritysjohtajat viestivät Twitterissä sekä millainen sosiaalisen median viestintä tuo heille arvostusta. Lisäksi aiheeseen liittyy bisneskirja Vuorovaikutus johtajan työssä (2017). Aihepiiriin liittyy myös aikaisempi Suomen Akatemian rahoittama tutkimushanke Vuorovaikutus professionaalisissa viestintäsuhteissa.

Esiintyminen ja suomalainen puheviestintä. Olen tehnyt väitöskirjani toimittajien televisioesiintymisestä. Sen jälkeen olen tutkinut lähinnä poliitikkojen televisioesiintymistä. Lisäksi olen useissa artikkeleissani valottanut puheviestinnän piirteitä suomalaisen puhekulttuurin näkökulmasta. Myös puheviestinnän opettamisen ja oppimisen kysymyksistä olen kirjoittanut useita artikkeleja.